جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
16,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نوک مدادی
مرکزی
16,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

16,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس
12,300,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان16,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نوک مدادی
تهران

16,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
خراسان
18,200,000 تومان
کارکرد 1700 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
البرز13,200,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران15,100,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
بیمه 2 ماه
رنگ : مشکی
یزد
15,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نقره ای
لرستان

16,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
10,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران16,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

14,200,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


15,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
مازندران

16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
13,000,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان13,700,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران
15,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
16,400,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نقره ای
اصفهان

نمایشگاه آنلاین کارتل