جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
14,000,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز11,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران15,700,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
اصفهان


13,500,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
خوزستان16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران17,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
16,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
قزوین
7,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
15,650,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
13,100,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


17,750,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مازندران


14,500,000 تومان
کارکرد 28000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : آبی
مرکزی


13,000,000 تومان
کارکرد 57000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
مازندران
13,800,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
یزد14,200,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران16,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان
13,300,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران15,500,000 تومان
کارکرد 37000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


13,500,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
البرز
نمایشگاه آنلاین کارتل