جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
17,300,000 تومان
کارکرد 31650 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : سفید
تهران


16,300,000 تومان
کارکرد 108000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
البرز

17,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


17,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


17,500,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


18,200,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
رنگ : سفید
تهران16,500,000 تومان
کارکرد 66000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


16,400,000 تومان
کارکرد 51300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


16,900,000 تومان
کارکرد 67000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز

14,600,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : زیتونی
تهران


18,000,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران
16,200,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


18,800,000 تومان
کارکرد 880 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
رنگ : نوک مدادی
کرمان18,600,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


18,600,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رنگ : سفید
مازندران
18,000,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی


16,700,000 تومان
کارکرد 46000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


18,400,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مازندران

18,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : آبی
مازندران18,000,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل