جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
20,700,000 تومان
کارکرد 16000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
مازندران


16,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران16,000,000 تومان
کارکرد 53400 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
تهران


21,200,000 تومان
کارکرد 100 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران20,200,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
17,500,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان19,800,000 تومان
کارکرد 18000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


21,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
خراسان17,350,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان

19,000,000 تومان
کارکرد 21000 کیلومتر
رنگ : سفید
مازندران

21,000,000 تومان
کارکرد 10000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
خوزستان


19,000,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


19,350,000 تومان
کارکرد 8800 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

17,700,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
فارس17,000,000 تومان
کارکرد 124000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان


19,100,000 تومان
کارکرد 26000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
قم13,200,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
اصفهان

17,750,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


17,300,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


18,400,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل