جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,500,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 7 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


16,000,000 تومان
کارکرد 79000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان


16,000,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
البرز


16,000,000 تومان
کارکرد 51000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مازندران


12,500,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران

14,700,000 تومان
کارکرد 133000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

14,950,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مازندران

14,800,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


18,500,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
مازندران

14,500,000 تومان
کارکرد 104 کیلومتر
رنگ : سرمه ای
تهران

15,700,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


16,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


17,000,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
کرمان


14,500,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
اصفهان

14,000,000 تومان
کارکرد 69000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان
15,200,000 تومان
کارکرد 102 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


15,200,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


16,200,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
قم
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل