جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
19,999,999 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
فارس



10,500,000 تومان
کارکرد 71000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
رنگ : مشکی
تهران



13,500,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران



9,600,000 تومان
کارکرد 186000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
تهران


12,300,000 تومان
کارکرد 400000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
فارس

13,500,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : نوک مدادی
تهران


10,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


14,300,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

13,000,000 تومان
کارکرد 159000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
البرز


13,700,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 172000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
تهران




14,300,000 تومان
کارکرد 101000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان


14,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


13,900,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
فارس

13,200,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : زیتونی
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : مسی
تهران

12,900,000 تومان
کارکرد 244000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مسی
تهران


13,400,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز

13,900,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
خوزستان



16,000,000 تومان
کارکرد 11000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : نوک مدادی
تهران








نمایشگاه آنلاین کارتل