جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,800,000 تومان
کارکرد 78000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران

12,000,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
سمنان

12,500,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


9,620,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : آلبالوئی
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 150 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 202500 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل

14,000,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
اصفهان

10,500,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
خراسان


14,900,000 تومان
کارکرد 74000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

10,200,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
مرکزی

9,000,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
رنگ : مشکی
تهران11,850,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان


11,900,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,300,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی

12,200,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
مازندران13,200,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان

13,450,000 تومان
کارکرد 133000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
تهران


13,500,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان

12,000,000 تومان
کارکرد 158000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,800,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
گیلان

نمایشگاه آنلاین کارتل