جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,000,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی12,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی


11,200,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,700,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


11,000,000 تومان
کارکرد 340000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
گلستان

13,200,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
لرستان


12,600,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


14,600,000 تومان
کارکرد 62000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران14,000,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
فارس


17,500,000 تومان
کارکرد 7000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : نقره ای
اصفهان
14,300,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 109000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
کرمان


14,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


14,500,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی

15,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران17,000,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
زنجان12,700,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
رنگ : نوک مدادی
تهران
10,300,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی


13,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی

13,900,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
البرز

نمایشگاه آنلاین کارتل