جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
9,800,000 تومان
کارکرد 184000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,300,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران


14,600,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
سمنان

12,000,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
خراسان12,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


12,000,500 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
کردستان

6,000,000 تومان
کارکرد 113000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
رنگ : نقرآبی
خوزستان
17,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

13,700,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی

12,500,000 تومان
کارکرد 96000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی


9,900,000 تومان
کارکرد 181000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


17,500,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

12,200,000 تومان
کارکرد 234567 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی


17,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران11,000,000 تومان
کارکرد 181000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
رنگ : مشکی
کرمان
10,900,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بنفش
تهران


11,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اردبیل

11,000,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
آذربایجان شرقینمایشگاه آنلاین کارتل