جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
16,300,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
البرز


13,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
اصفهان


10,100,000 تومان
کارکرد 288300 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : بژ
اردبیل

10,700,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
خوزستان


12,500,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان شرقی

7,700,000 تومان
کارکرد 151000 کیلومتر
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
خوزستان
9,800,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
قم


11,600,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نقره ای
البرز

12,850,000 تومان
کارکرد 55000 کیلومتر
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان14,300,000 تومان
کارکرد 48000 کیلومتر
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
11,000,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
اصفهان

13,700,000 تومان
کارکرد 33000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


10,700,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
قم


8,000,000 تومان
کارکرد 128000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : شرابی
یزد8,800,000 تومان
کارکرد 187000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نقره ای
قزوین

8,400,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران

11,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران


13,700,000 تومان
کارکرد 93000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

14,000,000 تومان
کارکرد 62000 کیلومتر
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان
نمایشگاه آنلاین کارتل