جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند از سال قیمت از میلیون تومان        رنگ خودرو             کارکرد    
انتخاب مدل تا سال قیمت تا میلیون تومان        ترتیب نمایش        فروشنده
فقط عکس دار فقط دوگانه سوز غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل13,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : آذربایجان شرقی
13,900,000 تومان
کارکرد 125000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
موقعیت : البرز
11,000,000 تومان
کارکرد 157000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : کرمان
12,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
موقعیت : مازندران
12,000,000 تومان
کارکرد 64000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : تهران

8,300,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : یشمی
موقعیت : تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 40000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
رنگ : نقره ای
موقعیت : تهران

12,500,000 تومان
کارکرد 1000000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : گیلان
9,500,000 تومان
کارکرد 266000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : مرکزی
11,000,000 تومان
کارکرد 14000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : بژ
موقعیت : آذربایجان غربی
14,000,000 تومان
کارکرد 45000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : اصفهان
12,000,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : تهران
10,600,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
بیمه ندارد
رنگ : نقرآبی
موقعیت : آذربایجان غربی14,500,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
رنگ : نقره ای
موقعیت : اصفهان11,700,000 تومان
کارکرد 145000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : تهران
13,200,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
موقعیت : اصفهان

10,300,000 تومان
کارکرد 398000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
موقعیت : قم
13,200,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
موقعیت : تهران
12,500,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
موقعیت : تهران
13,200,000 تومان
کارکرد 104000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
موقعیت : قم


صفحات
نمایشگاه آنلاین کارتل
جشنواره کارتل
طرح تشویقی ویژه به مدت محدود : با شارژ حساب خود دوبرابر شارژ دریافت کنید.
به هر میزان که حساب خود را شارژ نمائید به میزان دوبرابر حساب شما شارژ می گردد.
شارژ حساب

  ثبت آگهی فروش خودرو در کارتل رایگان می باشد. اما می توانید با شارژحساب و ارتقا آگهی، سریعتر خودروی خود را به فروش برسانید.