جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
12,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


12,700,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
همدان


10,200,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
البرز

16,200,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


11,200,000 تومان
کارکرد 250000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز


10,000,000 تومان
کارکرد 246000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نقره ای
تهران


9,900,000 تومان
کارکرد 237723 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی


10,500,000 تومان
کارکرد 237273 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
آذربایجان غربی


11,200,000 تومان
کارکرد 115000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران

11,500,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : نقرآبی
تهران


13,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نامشخص
تهران

11,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
رنگ : نقره ای
یزد13,800,000 تومان
کارکرد 60 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


10,800,000 تومان
کارکرد 230000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
خراسان


12,400,000 تومان
کارکرد 236000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
قیمت : تماس بگیرید
کارکرد 114000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
رنگ : نقرآبی
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : بژ
گیلان

10,500,000 تومان
کارکرد 122000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


10,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : نقره ای
اصفهان


11,300,000 تومان
کارکرد 72000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل