جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
16,000,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی


28,000,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


32,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

16,500,000 تومان
کارکرد 248000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : قرمز
تهران

30,000,000 تومان
کارکرد 101000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
گیلان

13,500,000 تومان
کارکرد 248000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


36,000,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز

24,000,000 تومان
کارکرد 169000 کیلومتر
رنگ : سرمه ای
فارس

33,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران

35,000,000 تومان
کارکرد 180000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سبز
تهران


35,000,000 تومان
کارکرد 114000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
تهران

26,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
مازندران

30,000,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران

12,800,000 تومان
کارکرد 223000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
تهران

35,000,000 تومان
کارکرد 149000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
یزد

18,200,000 تومان
کارکرد 192000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : طوسی
البرز


32,000,000 تومان
کارکرد 140000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
قزوین

32,000,000 تومان
کارکرد 138000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : بژ
قزوین

40,000,000 تومان
کارکرد 98000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : طوسی
فارس

45,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نارنجی
فارسصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل