جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
26,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
قم


20,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : زرد
اصفهان
36,000,000 تومان
کارکرد 102000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران27,000,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
37,000,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی21,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : خاکستری
خراسان


22,300,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


20,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
تهران

13,500,000 تومان
کارکرد 240000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
البرز


9,500,000 تومان
کارکرد 452 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
آذربایجان شرقی

14,800,000 تومان
کارکرد 247000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


17,400,000 تومان
کارکرد 169000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
مازندران


30,500,000 تومان
کارکرد 108000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران


19,000,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


18,500,000 تومان
کارکرد 131000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران

51,000,000 تومان
کارکرد 2500 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
تهران10,500,000 تومان
کارکرد 117000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


39,500,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران
28,750,000 تومان
کارکرد 49000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بادمجانی
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقرآبی
اصفهانصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل