جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
13,500,000 تومان
کارکرد 340000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


32,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : نقره ای
تهران

130,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

35,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

56,300,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

32,000,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


25,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مازندران23,200,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


21,000,000 تومان
کارکرد 119000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
تهران


28,500,000 تومان
کارکرد 51200 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


20,800,000 تومان
کارکرد 124000 کیلومتر
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : خاکستری
تهران53,799,999 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : خاکستری
تهران


19,700,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
تهران

19,500,000 تومان
کارکرد 168000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : زرد
اصفهان
20,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : زرد
اصفهان
27,000,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران
37,000,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
مرکزی21,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : خاکستری
خراسان


22,300,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


20,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقرآبی
تهرانصفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل