جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
30,000,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
اصفهان

23,500,000 تومان
کارکرد 370000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی

24,000,000 تومان
کارکرد 75000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نامشخص
تهران

19,000,000 تومان
کارکرد 198000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران18,500,000 تومان
کارکرد 175000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نامشخص
مازندران

22,000,000 تومان
کارکرد 265000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
آذربایجان شرقی

40,900,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
البرز


27,000,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
آذربایجان غربی

28,000,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : نوک مدادی
البرز

40,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
فارس

28,500,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
خوزستان


33,500,000 تومان
کارکرد 91000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

18,500,000 تومان
کارکرد 290000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
تهران


17,000,000 تومان
کارکرد 360000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بنفش
همدان

14,000,000 تومان
کارکرد 300000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران

22,500,000 تومان
کارکرد 195000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : بژ
تهران

19,500,000 تومان
کارکرد 280000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : نقره ای
تهران


37,800,000 تومان
کارکرد 22000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
هرمزگان

36,000,000 تومان
کارکرد 136000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
قم

18,200,000 تومان
کارکرد 148000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
گلستان
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل