جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
34,500,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
رنگ : سفید
فارس

28,200,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان
29,500,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران31,000,000 تومان
کارکرد 43000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : آبی
تهران


33,000,000 تومان
کارکرد 38000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : مشکی
تهران
24,800,000 تومان
کارکرد 162000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : خاکستری
تهران
33,000,000 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان
31,000,000 تومان
کارکرد 20000 کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

22,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی
32,000,000 تومان
کارکرد 13700 کیلومتر
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران13,000,000 تومان
کارکرد 4000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
قزوین

17,000,000 تومان
کارکرد 205000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
رنگ : سفید
خوزستان14,800,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز

24,600,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : خاکستری
تهران
32,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران
16,500,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
رنگ : نامشخص
اصفهان

28,500,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران
29,200,000 تومان
کارکرد 36600 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهراننمایشگاه آنلاین کارتل

خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی