جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
35,600,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : سفید
تهران

23,200,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


28,500,000 تومان
کارکرد 51200 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


19,700,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : خاکستری
تهران

22,300,000 تومان
کارکرد 103000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


14,800,000 تومان
کارکرد 247000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نوک مدادی
تهران


14,000,000 تومان
کارکرد 350000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
تهران


19,800,000 تومان
کارکرد 97000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد 210000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : خاکستری
البرز

28,500,000 تومان
کارکرد 80000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان


15,750,000 تومان
کارکرد 176000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


22,000,000 تومان
کارکرد 171000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
مرکزی

16,300,000 تومان
کارکرد 182000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : نوک مدادی
گیلان


25,700,000 تومان
کارکرد 90000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


15,000,000 تومان
کارکرد 147000 کیلومتر
گیربکس دستی
رنگ : بژ
خراسان
13,500,000 تومان
کارکرد 330000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
مازندران


24,000,000 تومان
کارکرد 144000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


22,500,000 تومان
کارکرد 159000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران24,000,000 تومان
کارکرد 86000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نامشخص
تهران


23,500,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رنگ : نقره ای
تهران

نمایشگاه آنلاین کارتل