جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,700,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران13,500,000 تومان
کارکرد 27000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 7 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران
9,300,000 تومان
کارکرد 150000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
اصفهان
15,300,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان


13,500,000 تومان
کارکرد 73000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

14,000,000 تومان
کارکرد 1000 کیلومتر
رنگ : سفید
کرمانشاه

11,800,001 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
مازندران

11,000,000 تومان
کارکرد 95000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
سمنان

15,000,000 تومان
کارکرد 4750 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 7 ماه
رنگ : سفید
گیلان


14,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 1 ماه
رنگ : سفید
البرز


11,000,000 تومان
کارکرد 13000000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
آذربایجان غربی

8,500,000 تومان
کارکرد 12300 کیلومتر
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
گیلان10,500,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
اصفهان


9,900,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
سمنان


8,400,000 تومان
کارکرد 260000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران


15,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


9,800,000 تومان
کارکرد 135000 کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
تهران

10,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
گیلان

11,500,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز

13,800,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
دوگانه سوز نمی باشد
رینگ اسپرت ندارد
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه ندارد
رنگ : سفید
البرز
نمایشگاه آنلاین کارتل

خودروها

لطفا تا بارگذاری کامل صفحه صبر کنید.

نمایشگاه اختصاصی