جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
15,300,000 تومان
کارکرد 23000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


12,500,000 تومان
کارکرد 131000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

14,500,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
تهران


11,000,000 تومان
کارکرد 70000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
کرمانشاه


13,500,000 تومان
کارکرد 50 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


10,350,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
تهران


12,600,000 تومان
کارکرد 128000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
همدان
14,200,000 تومان
کارکرد 29000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


11,200,000 تومان
کارکرد 85000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
تهران

11,700,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
آذربایجان شرقی

7,500,000 تومان
کارکرد 100000 کیلومتر
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نامشخص
تهران15,500,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز

12,200,000 تومان
کارکرد 42000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران


14,500,000 تومان
کارکرد 36000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران


6,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
رنگ : سفید
تهران14,200,000 تومان
کارکرد 800000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
خراسان

12,500,000 تومان
کارکرد 128000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
رنگ : سفید
کرمان


6,200,000 تومان
کارکرد 400 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
البرز


12,300,000 تومان
کارکرد 47000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : سفید
البرز


7,000,000 تومان
کارکرد 135679 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


نمایشگاه آنلاین کارتل