جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
35,000,000 تومان
کارکرد 56000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : سفید
خراسان

43,000,000 تومان
کارکرد 32000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
هرمزگان

56,500,000 تومان
کارکرد 34000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 5 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران


53,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
گیربکس دستی
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
اصفهان40,000,000 تومان
کارکرد 15500 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
رنگ : سفید
سیستان و بلوچستان


42,000,000 تومان
کارکرد 8000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
تهران

44,500,000 تومان
کارکرد 1500 کیلومتر
بیمه 6 ماه
رنگ : نقره ای
تهران
55,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران


45,500,000 تومان
کارکرد 25000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
اصفهان57,000,000 تومان
کارکرد 13000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مسی
اصفهان

قیمت : تماس بگیرید
کارکرد صفر کیلومتر
رنگ : خاکستری
تهران

24,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
رنگ : سفید
تهران41,500,000 تومان
کارکرد 31000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 1 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : نقره ای
البرز

63,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان


94,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران


42,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان

39,000,000 تومان
کارکرد 65000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

26,500,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
اصفهان


49,500,000 تومان
کارکرد 50000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
اصفهان

23,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : نامشخص
کرمان

صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل