اگر نمی‌خواهید که مکانیزم ترمز دستی دچار اشکال شده و دستگاه فرسوده شود، باید تا حد ممکن نیروی کمتری به فنر وارد کنید زیرا اعمال فشار زیاد به فنر عاملی است که به راحتی آن را دچار نقص می‌کند.

 https://www.cartel.ir/hardwrite/data/orginal/588372febcca71fb2a9633c2a7c3a0f5owtd_tormoz.jpg

لذا می‌توان نتیجه گرفت که نباید دکمه را در هنگام کشیدن ترمز دستی فشار داد بلکه باید اجازه دهید مکانیزم چرخ دنده خودش این کار را انجام دهد، لذا تنها باید در مواقع اضطراری از این دکمه استفاده کنید (برای آزاد کردن ترمز دستی). در واقع با فشردن مداوم دکمه در هنگام کشیدن ترمز دستی، عمر فنر به نصف کاهش خواهد یافت و به همین دلیل است که در بیشتر اوقات ترمز دستی زودتر از زمان مورد نظر دچار نقص می‌شود.
نمایشگاه آنلاین کارتل