جستجو خودرو در کارتل  
موقعیت  

انتخاب برند
از سال
تا
رنگ خودرو     
کارکرد    

انتخاب مدل
قیمت از
تا میلیون تومان
نمایش  
فروشنده

فقط عکس دار
 فقط دوگانه سوز
 گیربکس اتوماتیک
غیرفعال هاثبت نام شدهارتقاامروزموبایل
131,000,000 تومان
کارکرد 120000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : مشکی
تهران

147,000,000 تومان
کارکرد 60000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
یزد
194,000,000 تومان
کارکرد 6000 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : مشکی
تهران


83,500,000 تومان
کارکرد 105000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : بژ
البرز

173,000,000 تومان
کارکرد 5000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 11 ماه
رنگ : سفید
گیلان


158,300,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
تهران

84,000,000 تومان
کارکرد 102000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سفید
تهران

149,000,000 تومان
کارکرد 30000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
البرز144,500,000 تومان
کارکرد 2100 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : سفید
تهران

123,000,000 تومان
کارکرد 41000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : مشکی
اصفهان

80,000,000 تومان
کارکرد 135 کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : مشکی
تهران


130,000,000 تومان
کارکرد 24000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
تخفیف بیمه 2 سال
رنگ : سفید
البرز


144,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
بوشهر
144,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : مشکی
بوشهر
38,000,000 تومان
کارکرد 110000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : نقره ای
هرمزگان

91,000,000 تومان
کارکرد 126000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : خاکستری
تهران

148,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
خراسان145,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
تهران


145,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
گیربکس اتوماتیک
رنگ : سفید
تهران
150,000,000 تومان
کارکرد صفر کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
رنگ : سفید
تهران
صفحات


نمایشگاه آنلاین کارتل