20,500,000 تومان
کارکرد 170000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
رنگ : مشکی
اصفهان


22,500,000 تومان
کارکرد 167000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 9 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


1,111,111 تومان
کارکرد 17000 کیلومتر
رنگ : سبز
گلستان

14,000,000 تومان
کارکرد 200000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 5 سال
رنگ : سفید
سمنان


15,200,000 تومان
کارکرد 35000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
گیلان


16,000,000 تومان
کارکرد 153000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 2 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : بژ
آذربایجان شرقی


28,000,000 تومان
کارکرد 218000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
تهران


32,000,000 تومان
کارکرد 130000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 4 ماه
تخفیف بیمه 3 سال
رنگ : نقره ای
تهران

55,000,000 تومان
کارکرد 88000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
اصفهان


26,000,000 تومان
کارکرد 300 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 3 ماه
تخفیف بیمه 1 سال
رنگ : نامشخص
تهران


34,000,000 تومان
کارکرد 111111 کیلومتر
رنگ : سفید
البرز

16,500,000 تومان
کارکرد 248000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : قرمز
تهران

30,000,000 تومان
کارکرد 101000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 4 سال
رنگ : سرمه ای
گیلان

13,500,000 تومان
کارکرد 248000 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سرمه ای
تهران


12,000,000 تومان
کارکرد 77000 کیلومتر
بیمه 6 ماه
تخفیف بیمه 6 سال
رنگ : خاکستری
یزد36,000,000 تومان
کارکرد 99000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : نقره ای
البرز

1,700,000 تومان
کارکرد 220000 کیلومتر
دوگانه سوز می باشد
گیربکس اتوماتیک
بیمه 8 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سبز
تهران

24,000,000 تومان
کارکرد 169000 کیلومتر
رنگ : سرمه ای
فارس

45,000,000 تومان
کارکرد 1 کیلومتر
گیربکس دستی
بیمه 10 ماه
تخفیف بیمه 7 سال
رنگ : سفید
خراسان


33,000,000 تومان
کارکرد 160000 کیلومتر
رینگ اسپرت دارد
گیربکس دستی
بیمه 12 ماه
تخفیف بیمه 8 سال
رنگ : سفید
مازندران

نمایشگاه آنلاین کارتل